Tar du dina beslut baserat på fakta eller känsla?

Det finns många olika typer av undersökningar. Opinionsundersökningar är till exempel ofta på tapeten just nu med tanke på att de allt oftare inte visar sig riktigt stämma överens med verkligheten. Under 2016 uppmärksammades inte minst omröstningen om Brexit i Storbritannien och framförallt presidentvalet i USA. I dessa båda val visade opinionsundersökningarna på förhand att stanna i EU respektive Hillary Clinton skulle vinna, men det blev ju som bekant precis tvärtemot då Storbritannien röstade för att lämna EU och USA valde Donald Trump till ny president. Många menade då att opinionsundersökningarna var ”döda” eftersom de allt oftare hade fel, en åsikt som också ofta framkommer i Sverige när rösterna från höger menar att Sverigedemokraterna hela tiden är mindre i undersökningarna än vad det verkliga stödet är.

Men om de nu dog under 2016 så verkar det som att de likt fågeln Fenix rest sig från askan och återtagit sin roll med korrekta undersökningar på förhand. Till exempel har valen i Nederländerna, Tyskland och framförallt presidentvalet i Frankrike varit val där opinionsundersökningarna på förhand legat väldigt nära det verkliga resultatet. I Frankrike tog Macron till och med en större seger än vad man trodde på förhand, så kanske kan belackarna säga att de var fel ute även där.

Marknadsundersökningen allt viktigare!

En annan typ av undersökning som vi upplever delvis har återuppstått är marknadsundersökningarna. Under de senaste åren har det nog slarvats på sina håll med marknadsundersökningarna, delvis beroende på digitaliseringen som har gjort att många vill ta mycket snabbare beslut med emellanåt sämre underlag. Detta leder tyvärr ofta fram till sämre beslut och mindre genomtänka förändringar eller implementeringar. På längre sikt är oftast det snabba och korta beslutet det sämsta för organisationen, vilket man sedan får hantera. Av den anledningen ser vi en trend där många återigen förlitar sig betydligt mycket på fakta och välgrundat underlag, som till exempel en marknadsundersökning kan ge.

Nyckeln till en bra marknadsundersökning (eller för den delen alla undersökningar) är att du vet vad du ska undersöka. Vi ser emellanåt företag som försöker ge sig på att genomföra undersökningar som inte riktigt går att förlita sig på, med tanke på bristande kompetens i själva undersökningen. Det kan handla om målgruppen man undersöker, det kan handla om hur frågorna ställs eller hur man hanterar och analyserar resultatet. Allt det är väldigt viktigt för få till en bra undersökning och brister man i en eller flera delar så brister tyvärr hela undersökningen. Det här bland annat det här som opinionsundersökningar får kritik för, till exempel att respondenterna är vinklade åt ett håll politiskt eller att de är för få för att ge rättvisande bild. Många menar också att undersökningar via telefon är på utdöende och att det är undersökningar via digitala kanaler som ger den bästa bilden, men därom tvistar de lärda.

En bra marknadsundersökning kräver också noggrannhet och kompetens för att genomföras på ett sätt som ger underlag att ta bra beslut på. Därför är alltid rekommendationen att vända sig till ett företag som är specialiserade på just marknadsundersökningar för att kunna ge en så rättvisande och korrekt bild av nuläget som möjligt.

För om du tänker på saken, nästa gång du ska ta ett större beslut i ditt företag, hur vill du ta det då? Helt utan kunskap, med kunskap du inte litar på eller kunskap du kan känna dig trygg med? Väljer du det sistnämnda så kostar det kanske dig lite mer nu och tar lite längre tid men på lång sikt kommer den investeringen att löna sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website