Allmänt verkstadsvett från Schuchardt Maskin

Säkerhetsåtgärder:
Allmän maskinverkstad:
1:
Se till att alla maskiner har effektiva och väl fungerande skydd som alltid finns på plats där maskinen är i drift. Saknar dina maskiner relevant skydd så beställ nya på Schuchardt Maskin

2: Byt ut skydden omedelbart efter varje reparation.

3: Försök inte olja, rengöra, justera eller reparera någon maskin medan den är igång, stoppa maskinen och lås strömbrytaren i avstängt läge.

4: Även efter att strömmen är avstängd, lämna inte maskinen förrän den har slutat gå. Någon annan kanske märker att den fortfarande är i rörelse och blir skadad.

5: Använd inte någon maskin om den inte är auktoriserad, det görs av instruktören eller under dennes överinseende.

6: Försök inte stoppa maskinen med handen eller kroppen.

7: Se alltid till att arbets- och skärverktyg på alla maskiner är ordentligt fastspända innan start.

8: Håll golvet rent från metallspån eller lockar och avfallsbitar, lägg dem i en behållare avsedd för sådana saker.

9: När man arbetar med en annan arbetare bör endast man manövrera maskinen eller omkopplarna.

10: Vila inte mot maskinen.

11: Konversera om arbetet och prata inte i onödan medan du använder maskinen.

12: Prata inte med andra när de använder en maskin.

13: Få första hjälpen omedelbart vid eventuella skador.

14: Se till att du har tillräckligt med ljus för att se tydligt kontrollera med arbetsledaren om du känner dig osäker. Behöver du komplettera din utrustning för att få en bättre arbetsmiljö så kan du ta kontakt med Schuchardt Maskin.

Kläder och säkerhetsutrustning:
1: Bär alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd avsedda för den typ av arbete som använder en maskin

2: Använd skyddsskor om tungt arbete utförs.

3: Bär kläder som lämpar sig för jobbet, bär skor med tjocka sulor.

4: Bär inte ringar, klockor, armband eller andra smycken som kan fastna i rörliga maskiner.

5: Bär inte halsband eller lösa kläder av något slag.

6: Bär skjortor eller ovandelar med ärmar avskurna eller rullade ovanför armbågarna. Lämpliga arbetskläder finns hos Schuchardt Maskin

7: Ta alltid av handskar innan du sätter på eller använder en maskin. Om materialet är grovt och vasst eller hantera materialet med maskinen avstängd ska handskar alltid användas.

Underhåll:
1: Hålla golvet fritt från olja, fett eller annan vätska. Torka genast upp spilld vätska.

2: Gångarna ska vara fria för att undvika snubbling eller annan olycka.

3: Förvara material på ett sådant sätt att det inte kan utgöra snubbelrisk.

4: Lämna inte verktyg eller arbete på maskinens bord även om maskinen inte är igång. Verktyg eller arbete kan falla av och orsaka skada.

5: Sätt alltid tillbaka verktyg när de inte används.

6: Placera skrotlådan lättillgängligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website